Till umu.se

Välkommen till Polisutbildningen

Som student vid polisutbildningen vid Umeå universitet får du lära dig att analysera problem, söka kunskap, se orsakssamband, finna lösningar, fatta beslut och utvärdera dina insatser. Du har också ett stort eget ansvar att självständigt söka kunskap, samarbeta i grupp eller arbeta självständigt för att lösa uppgifter.

Vi utbildar professionella poliser som agerar för ett tryggare samhälle, för utveckling av svensk polis och för ett livslångt eget lärande.
 

Grundutbildningen omfattar 2,5 år och avslutas med polisexamen. Från 2016 så infaller den sex månader långa aspirantutbildning mitt i termin 4. Du läser först 12 veckor hos oss, går ut på Polismyndigheten för aspirantutbildning i sex månader och kommer sedan tillbaka till universitetet och läser de avslutande åtta veckorna. Efter avslutad och godkänd utbildning är du behörig att söka anställning som polisassistent.

Umeå universitet blir först i landet att ge polisstudenter högskoleexamen. Från höstterminen 2015 får de studenter som gör sin polisutbildning i Umeå 120 högskolepoäng i polisiärt arbete.

Byggprojektet för Polisutbildningens nya hus!

Den 6 april 2016 togs det historiska, första spadtaget för polisutbildningens nya hus. Nya huset är beräknat att stå klart 2017/2018. Läs mer här

Bygget fortskrider - 25 maj:

Foto: Polisutbildningen


Nyheter från Polisutbildningen

Polistidningen: Vad är värdigt?

2016-04-11
Polistidningen, tidningen för medlemmarna i Polisförbundet, gjorde ett reportage som handlar om Polisutbildningens forskningsprojekt ”Vad är ett värdigt återvändande?" I reportaget intervjuades två forskare, Mehdi Ghazinour och Jonas Hansson.

Byggstart för polisutbildningens nya lokaler i Umeå

2016-04-06
Idag sattes spaden i backen för den nya byggnaden som för första gången ska samla polisutbildningens verksamhet under ett och samma tak på Campus Umeå. Spadtaget markerar också starten för en efterlängtad samlokalisering och integrering mellan polisutbildningen och de övriga utbildningarna vid Umeå universitet.

Klart att polisutbildningen samlas på campus

2015-12-14
Våren 2016 sätts spaden i jorden för en ny byggnad för Polisutbildningen vid Umeå universitet. När det efterlängtade huset står klart hösten 2017 kan polisutbildningen i Umeå – som startade år 2000 – äntligen samla sina lokaler på Campus Umeå.

Myndigheter har skiftande bilder av arbetet med ensamkommande flyktingbarn

2015-11-04
Tjänstemän inom polisen, Migrationsverket och socialtjänsten har olika syn på hur av- och utvisningar av ensamkommande asylsökande barn kan göras på värdiga sätt och drar därför delvis åt olika håll. Det leder bland annat till att barnen får motstridiga signaler, enligt ett forskningsprojekt vid Umeå universitet.

Fort- och vidareutbildningar vid Polisutbildningen

Vi skräddarsyr utbildningar och kurser efter kundens behov. Läs mer här!Sidansvarig: Eva-Marie Hilli Sandberg
2015-12-17

Utskriftsversion

Vill du vara med och bygga framtidens Polisutbildning?

Vi söker lärare inom:

Polisarbete i trafikmiljö

Kommunikation och fysiska metoder i polisiär konflikthantering (KFK)


Bli polis - ansökningsförfarande

Läs mer här!

Polisutbildningen i Umeå ger högskolepoäng

Umeå universitet blir först i landet att ge polisstudenter högskoleexamen.

Från höstterminen 2015 får de studenter som gör sin polisutbildning i Umeå 120 högskolepoäng i polisiärt arbete.

Vad gäller för att tillgodoräkna sig högskolepoäng?

Kontakta studierektor Pontus Bergh vid frågor.