Till umu.se

Välkommen till Polisutbildningen

Som student vid polisutbildningen vid Umeå universitet får du lära dig att analysera problem, söka kunskap, se orsakssamband, finna lösningar, fatta beslut och utvärdera dina insatser. Du har också ett stort eget ansvar att självständigt söka kunskap, samarbeta i grupp eller arbeta självständigt för att lösa uppgifter.

Grundutbildningen omfattar 2,5 år och avslutas med polisexamen. Från 2016 så infaller den sex månader långa aspirantutbildning mitt i termin 4. Du läser först 12 veckor hos oss, går ut på Polismyndigheten för aspirantutbildning i sex månader och kommer sedan tillbaka till universitetet och läser de avslutande åtta veckorna. Efter avslutad och godkänd utbildning är du behörig att söka anställning som polisassistent.

Umeå universitet blir först i landet att ge polisstudenter högskoleexamen. Från höstterminen 2015 får de studenter som gör sin polisutbildning i Umeå 120 högskolepoäng i polisiärt arbete.

Nordisk polisforskningskonferens

Umeå den 19 - 21 september 2018

Läs mer här!

Polisutbildningens nya hus är invigt!

Den 6 april 2016 togs det historiska, första spadtaget för polisutbildningens nya hus. Nya huset blev klart för inflyttning 1 mars 2018 och ingivdes den 13 april samma år.

Nyheter från Polisutbildningen

Nytt polisutbildningshus invigt på campus

2018-04-17
I strålande solsken, med stor publik och glada polisstudenter invigde Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet polisutbildningens nya lokaler på campus. Lars Erik Lauritz, föreståndare vid Polishögskolan är glad för de nya lokalerna.

Samverkanscentrum behövs för samhällsaktörer som utvisar ensamkommande

2017-10-23
Under kommande år väntas ett växande antal ensamkommande flyktingbarn utvisas till följd av det stora antal asylsökande som på senare år kommit till Sverige. Men de aktörer som arbetar med tvångsutvisningar har en låg nivå av samverkan och många upplever höga arbetskrav och ensamhet i sitt uppdrag. Ett gemensamt centru...

Höga krav och begränsat beslutsutrymme pressar poliser som utvisar barn

2017-09-27 (från 2017-09-25)
Svensk polis förväntas verkställa en mängd utvisningar av ensamkommande flyktingbarn med tanke på det stora antal asylsökande personer som kommit till Sverige de senaste åren. Enligt forskning vid Umeå universitet finns ingen koppling mellan arbetet med av- och utvisningar av ensamkommande och sämre psykisk hälsa bland...

Polistidningen: Umeåstudenter stöttade Årepolisen

2017-05-15
Skidåkning, fordonskontroller och narkotikaspan på nattklubb. Det var några av de saker som åtta polisstudenter från Umeå ägnade sig åt i Åre under påskhelgen.


Polisiärt arbete i praktiken - ny kurs hösten 2018

Höstterminen 2018 startar en fristående kurs i polisiärt arbete vid Umeå universitet.
– Tanken är att man ska kunna ha användning av sina egna yrkeserfarenheter, säger Jonas Hansson, en av de ansvariga lärarna.

Man planerar för 25 utbildningsplatser, som alla poliser och polisaspiranter kan söka till.

Kursen ges på distans, det vill säga utan fysiska träffar, under en termin och omfattar 30 högskolepoäng. Planen är att den så småningom ska kunna byggas på med en fortsättning som kan ge kandidatexamen.
-Eftersom politikerna inte har gått vidare med att göra polisutbildningen till en kandidatutbildning så gör vi det i stället.

Kursen kan sökas mellan 15 mars - 15 april via Antagning.se

Mer information om kursen Kursplan

Till artikeln i Polistidningen


Polisutbildningen i Umeå ger högskolepoäng

Umeå universitet blir först i landet att ge polisstudenter högskoleexamen.

Från höstterminen 2015 får de studenter som gör sin polisutbildning i Umeå 120 högskolepoäng i polisiärt arbete.

Vad gäller för att tillgodoräkna sig högskolepoäng?

Läs mer här

Kontakta studierektor Pontus Bergh vid frågor.


Fort- och vidareutbildningar vid Polisutbildningen

Vi skräddarsyr utbildningar och kurser efter kundens behov.


Läs mer här