Vid Umeå universitet bedrivs polisforskning inom en rad områden.

Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet är en uppdragsutbildning, och har därför organisatoriskt sett ingen egen forskningsenhet, vilket dock inte hindrar att aktiv forskning med direkt eller indirekt koppling till polisforskning pågår vid Umeå universitet.

Aktuella forskningsprojekt vid enheten för polisutbildningen vid Umeå universitet

1. Vad är ett värdigt återvändande?
Lars Erik Lauritz, Malin E Wimelius, Mehdi Ghazinour, Mojgan Padyab, Kenneth Ögren, Jonas Hansson och Johanna Sundqvist

2. Framtidens polis - polisers utvecklande av reflexiva förmågor i utbildning och yrkesliv.
Oscar Rantatalo, Staffan Karp och Mehdi Ghazinour

Svensk polis genomgår för närvarande stora förändringar till följd av ökade krav på effektivitet och service. Ett centralt tema i pågående reformdiskussioner handlar om vikten för ”framtidens polis” att inneha reflexiva förmågor.

Vårt projekt är longitudinellt och syftar till att undersöka hur blivande polisers reflexiva förmågor utvecklas i olika faser av socialisation i utbildnings- och arbetssammanhang. Våra forskningsfrågor syftar till att undersöka: hur reflexiva förmågor utvecklas i utbildning, under aspiranttjänstgöring och i tidig karriär: vilka möjligheter för reflektion dessa kontexter erbjuder: och hur kvinnliga respektive manliga studenters utvecklande av reflexiva förmågor skiljer sig åt.

Projektperiod 2015-01-01 - 2017-12-31

Forskningsledare Oscar Rantatalo, Enheten för polisutbildning

3. Patrullera med pedaler: Cyklande polisers roll för ökad säker cykling och gång.
Oscar Rantatalo

4. Preliminära analyser av RECPOL data.
Oscar Rantatalo

5. Om lämplighet i polisyrket – identifiering och utveckling av empatisk förmåga.
Christina Wikström. Tillämpad utbildningsvetenskap

6. Tillit till polisen – ett institutionellt och individuellt perspektiv.
Tage Alalehto. Sociologiska institutionen

7. Mänskliga rättigheter borta och hemma – om svensk polis i utlandstjänst.
Malin E Wimelius. Statsvetenskapliga institutionen.

Svenska poliser har sedan år 2000 varit involverade i en rad fredsbyggande internationella missioner. I enlighet med de principer som gäller för democratic policing utbildar de bland annat lokal polis och övervakar efterlevnaden av mänskliga rättigheter. Systematisk forskning om svenska polisers erfarenheter av utlandstjänst är emellertid knapp. Syftet med projektet är därför att undersöka och analysera svenska polisers syn på och erfarenheter av fredsbyggande, democratic policing och arbete med mänskliga rättigheter. I projektet ställs frågor både om rollen som fredsbyggare och om synen på relationen mellan mänskliga rättigheter och svenskt polisarbete efter hemkomst.

I projektet arbetar Abrak Saati (FD, forskare, Statsvetenskapliga institutionen); Markus Naarttijärvi (FD, universitetslektor, Juridiska institutionen) och Malin E. Wimelius (projektledare, Statsvetenskapliga institutionen).

8. En polis i förändring: Vardagligt meningsskapande och meningsgivande i den största myndighetsförändringen i Sverige genom tiderna.
Markus Hällgren. Handelshögskolan

9. Kroppsvisitation och kroppsbesiktning.
Mattias Hjertstedt. Juridiska institutionen.


Sidansvarig: Jenny Sundholm

Utskriftsversion