Samverkan

Polisutbildningen är en tvärvetenskaplig utbildning med en bred kontaktyta såväl inom som utom universitetet.

Bild på kedjor
Foto: Katarina Wrethén.

Samverkan sker kontinuerligt med olika institutioner och enheter på Umeå universitet. Studenterna på polisprogrammet samverkar i termin 1 med studenter från Psykologiska institutionen och i termin 3 med studenter från Socionomprogrammet.

Externt samverkar vi med Polismyndigheten och dess regioner (uppdragsgivaren), Umeå kommun via socialtjänst och skolor samt Västerbottens läns landsting.

Polisutbildningen vid Växjö universitet, Södertörn och Polishögskolan i Sörentorp är naturliga samarbetspartners i Sverige. Utbildningen är också med i det nordiska studentutbytesprogrammet Nordcop.

Vi bedriver vidareutbildning som riktar sig till såväl myndigheter som företag.

Vi är ständigt öppna för nya samarbetsmöjligheter. Är ni intresserade av samverkan med polisutbildningen, ta kontakt med föreståndare Lars Erik Lauritz (larserik.lauritz@polis.umu.se)


Kontaktinformation

Polisutbildningen
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Polisutbildningshuset, Humanioragränd 3

Tel:  090-786 50 00 (UmU växel)

Kontaktformulär