Välkommen till Polisutbildningen vid Umeå universitet

Nedan finner du information och tips om användbara länkar som du har stor nytta av vid dina studier här vid polisutbildningen i Umeå.

För dig som blivande polisstudent på campusutbildningen Läs mer här

För dig som blivande polisstudent på distansutbildningen
Läs mer här

Söker du någon i personalen?Till personalsidan

Hur är polisutbildningen uppbyggd?

Utbildningsplan för polisprogrammet 2018-01-29

Terminsöversikt hösten 2018

Kursplaner och litteraturlista
 

Kursplan termin 1, Grunder för polisiärt arbete

Kursplan termin 2, Polisiärt arbete A

Kursplan termin 3, Polisiärt arbete B

Kursplan termin 4, Polisiärt arbete C1, 12 veckor

Kursplan termin 4/5  - Polisiärt arbete C2, 8 veckor

Litteraturlista för samtliga fem terminer

Övrig information och länkar:

Schema Timeedit Hur söker jag ut mitt schema?
IT-support Vägledning för polisstudenter
Logga in i lärplattformen Moodle UmU-kortet
Varför behöver jag ett studentkonto? Aktivera ditt studentkonto
Instruktioner för studentportalen IKT- och IT-tjänster för studenter
Försäkringsvillkor Blankett för skadeanmälan (Kammarkollegiet)
Uniformsföreskrifter för polisstudenter Regler och försäkringar för dig som student vid Umeå universitet
Biblioteksresurser Rekommendationer för polisstudenter vid uppladdning av text m.m. på Internet
Fusk och plagiat Ansökan om pedagogiskt stöd vid funktionshinder
Viktiga datum och terminstider Studenthälsan
Bokning av grupprum Lokaler på Campus och praktiskt stöd

"242059&languageId=3&assetKey=utskning-av-studentschema


Kontaktinformation

Polisutbildningen
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Polisutbildningshuset, Humanioragränd 3

Tel:  090-786 50 00 (UmU växel)

Kontaktformulär

Logga in i Alumninät

Logga in

Gå med