Tillgodoräknande inom Polisutbildningen - vad gäller?

Du som student har möjlighet att ansöka om tillgodoräknande när du läser polisutbildningen - endera under studietiden eller efter avslutad utbildning. Nedan ser du vad som gäller.

Ansökan om tillgodoräknanden UNDER studietiden på polisutbildningen:

Har du högskolepoäng sedan tidigare i t.ex. juridik och vill få en del av dem tillgodoräknade under studietiden kan du ansöka via blanketten nedan. Bifoga intyg och kursplan från tidigare studier över de poäng du önskar få tillgodoräknande.

Fyll i ansökan nedan och skicka den till studierektor på Polisutbildningen.

Ansökan om tillgodoräknande av delkurs under studietiden

Ansökan om tillgodoräknande för högskolepoäng EFTER genomförd utbildning

När du har läst polisutbildningen har du möjlighet att ansöka om att tillgodoräkna dig högskolepoäng. De tillgodoräknade poängen avser grundläggande nivå. Högskolepoängen kan du till exempel använda i en akademisk examen. 

Du som slutfört din utbildning hösten 2004 eller senare kan ansöka om att få din polisutbildning tillgodoräknad enligt nedan.

Lämna in en ansökan via länken "Till ansökan om tillgodoräknande" här till höger.

En bedömning görs för varje ansökan.

OBS! Du måste ha slutfört hela din polisutbildning för att kunna ansöka om tillgodoräknande enligt nedan!

Du anger dessa kurser som grund för ansökan om tillgodoräknande:

Kursnamn Kurskod
Termin 1Grunder för polisiärt arbete UPUX11
Termin 2Polisiärt arbete A UPUX02
Termin 3 Polisiärt arbete B UPUX03
Termin 4 C1, 12 veckor - från 2016 Polisiärt arbete C1 UPUXC1
Termin 4/5 C2, 8 veckor - från 2016Polisiärt arbete C2 UPUXC2
Termin 4 före 2016 Polisiärt arbete C UPUX04

Dessa kurser kan du ansöka om att få tillgodoräkna till:

Kursnamn Kurskod Poäng
Socialt arbete med inriktning mot polisiärt arbete 2SA131 15 hp
Pedagogik med inriktning mot polisiärt arbete 2PE146 12.5 hp
Idrottspedagogik med inriktning mot polisiärt arbete 2PE145 7.5 hp
Juridik för polisiärt arbete 2JU176 30 hp
Omvårdnad med inriktning mot polisiärt arbete 3OM342 7.5 hp
Grunder i polisiärt arbete 2UP002 40 hp

Från hösten 2015 ingår statsvetenskap inom polisutbildningen. Du som påbörjat polisutbildningen 2015 eller senare kan ansöka om att tillgodoräkna nedanstående kurs.

Statsvetenskap med inriktning mot polisiärt arbete 2SV064 7,5 hp

Du som genomfört polisutbildningen mellan hösten 2004 och 2015 och kan styrka att du genom din anställning som polis har fått den kompetens som kursen avser kan också ansöka om tillgodoräknande av kursen. Till ansökan ska de handlingar som styrker kompentensen bifogas.

Information om reell kompetens finner du här:
Reell kompetens

Handläggningsordning för tillgodoräknande vid Umeå universitet

Umeå universitets handläggningsordning för tillgodoräknanden


OBS! För dig som saknar UMU-id/CAS-inloggning på UmU......

.....eller konto via Antagning.se (UHR) gäller att du beställer en ansökningsblanketten om tillgodoräknanden via: examina@adm.umu.se