Till umu.se

Polisprogrammet på distans

Polisprogrammet erbjuds nu också som distansutbildning! Utbildningarna på campus och distans är helt likvärdiga och ges av Umeå universitet på uppdrag av Polismyndigheten. Distansutbildningen följer därmed samma utbildningsplan och studietakt som den campusförlagda utbildningen.

Foto: Polisutbildningen

Polisprogrammet som distansutbildning baseras i hög utsträckning på självständiga studier och aktivt kunskapssökande. I likhet med campusutbildningen bygger även distansutbildningen på en integrering mellan teoretiska och praktiska moment.

Utbildningen sker till största delen på distans vilket innebär att du bedriver dina studier hemifrån via Internet. Genom en lärplattform på nätet har du kontakt med dina lärare och studiekamrater, och där genomförs seminarier, examinationer och andra kursaktiviteter. Det innebär att du måste ha tillgång till en dator med en webbkamera, headset och internetuppkoppling.

Campusveckor i Umeå

Varje termin ordnas 4-5 träffar i Umeå, med schemalagd undervisning måndag-fredag. Under dessa campusveckor fokuseras undervisningen främst på praktiska moment, exempelvis vapenhantering, bilkörning, akutsjukvård, eller fysiska metoder vid konflikthantering.

Campusveckorna omfattar normalt vissa obligatoriska och examinerande moment, och kan därför ej väljas bort. Varje student måste själv ordna boende i Umeå under dessa veckor. 

Bild: Polisutbildningen

Inför utbildningsstart vårterminen 2017

De studenter som påbörjar Polisprogrammet på distans vårterminen 2017, inleder sina studier med en campusvecka i Umeå vecka 3, 16-20 januari 2017. Övriga campusveckor under vårterminen infaller veckorna 8, 13, 17 och 22.

Vanliga frågor

Vad skiljer distansutbildningen från den vanliga campusutbildningen?
Till sitt innehåll är utbildningarna helt likvärdiga - de utgår från samma utbildningsplan, inkluderar samma/likvärdiga kurser, och leder till samma polisexamen. Undervisningsformerna är dock olika eftersom distansutbildningen är anpassad för att studenterna skall kunna bedriva en stor del av sina studier hemifrån. I praktiken innebär det mindre schemalagd undervisning och mer självstudier med stöd av en webbaserad lärplattform. 

Innebär distansutbildningen heltidsstudier?
Ja, distansutbildningen ges på helfart och kräver därmed heltidsstudier. Eftersom en stor del av studierna planeras och genomförs på egen hand erbjuder dock en distansutbildning generellt en större flexibilitet i studierna.

Bild: Polisutbildningen

Hur ser schemat ut under campusveckorna?
Även om campusveckorna i Umeå kan innehålla inslag av traditionell undervisning, prioriteras främst undervisningsaktiviteter som kräver fysisk närvaro. Schemat läggs så att tiden tillsammans kan utnyttjas på bästa sätt, och i normalfallet är alla dagar (måndag-fredag) schemalagda mellan 8-17. Av schematekniska skäl kan det förstås ibland ske avsteg från denna planering och eftersom olika campusveckor kan se lite olika ut ges inför varje sammankomst detaljerad information om det aktuella schemat. 

Hur många studieplatser finns på distansutbildningen?
I dagsläget antas varje termin 50 studenter till distansutbildningen vid Umeå universitet.


Kontaktinformation

Enheten för Polisutbildning
Distansutbildning
901 87 Umeå 

Besöksadress
Humanioragränd 5

Tel:  090-7865000

Kontaktformulär