HeadlineImage

Polisprogrammet

Polisutbildningen i Umeå är en uppdragsutbildning som är beställd av Polismyndigheten. Den omfattar 2,5 år och avslutas med polisexamen.

Under utbildningen studerar du bland annat juridik, kriminologi, olika polisiära ämnen som förhörsteknik, trafik, utredning kring våldsbrott och narkotikabrott. Många inslag i polisutbildningen är mer praktiska, som till exempel vapenhantering, livräddning, polisbilkörning och konflikthantering med självskydd. I termin 2 har du möjlighet att lära känna polisverksamheten under en fältstudievecka.

Från 2016 så infaller den sex månader långa aspirantutbildning mitt i termin 4. Du läser först 12 veckor hos oss, går ut på Polismyndigheten för aspirantutbildning i sex månader och kommer sedan tillbaka till universitetet och läser de avslutande åtta veckorna. Efter avslutad och godkänd utbildning är du behörig att söka anställning som polisassistent.

Som polisstudent ska du ha:

  • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
  • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
  • beredskap att möta förändringar i arbetslivet

Mer information om polisprogrammet och dess innehåll

Mer information om distansutbildningen

Fältstudier

Aspirantutbildning


Sidansvarig: Jenny Sundholm

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Polisutbildningen
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Polisutbildningshuset, Humanioragränd 3

Tel:  090-786 50 00 (UmU växel)

Kontaktformulär